Försäkra din lilla skatt.

 
 

I SAMARBETE MED BARNFÖRSÄKRING

 

För alla föräldrar där ute kommer barnförsäkringen att kännas som och vara den viktigaste försäkringen du någonsin tecknat. Du ska försäkra det dyrbaraste du har, din lilla skatt. Den lilla varelse som är halva dig och halva din partners, ditt eget kött och blod. 💕

 

Vad är det? Vad täcker det? Vilka försäkringar finns? Ja, frågorna kan vara många, jag ska försöka reda ut de vanligaste frågorna på bästa sätt här i inlägget.

 

Försäkringen i sig är en extra trygghet och ett förstärkt skydd om ditt barn drabbas av en olycka utanför skoltid eller om ditt barn skulle bli allvarligt sjukt. Fördelen är även för dig som förälder att du kan ta hand om ditt skadade barn utan att drabbas negativt ekonomiskt av händelsen. Barnförsäkringen täcker ett stort antal diagnoser och olycksfall detta och vilka situationer som påverkar din försäkring kan du läsa mer om hos respektive försäkringsbolag. Det kan vara bra att ta en barnförsäkring som täcker det mesta, då man inte vet på förhand vilken typ av olycka som ska inträffa för vi är ju inte synska eller hur? Man delar även in försäkringen i tre olika delar dessa är sjukersättning, invaliditetsersättning och vårdkostandsersättning. Det sist nämnda, vårdkostandsersättning är en ersättning som betalas ut om ditt barn har ett behov av långvarig vård som gör att du som förälder inte kan arbeta som vanligt. Kan betalas ut till 16, 18 eller 19 års ålder beroende på försäkringsbolag.

 

På ungefär samma sak gäller den del som avser sjukersättning, om sjukdomen och tillfrisknandet tar längre tid och gör att barnet inte kan vara i skola eller annat på samma sätt som innan kan detta göra att föräldern måste vara hemma. I dessa fall kan dessa försäkringskassans vårdbidrag om ca. strax under 10 000 kr i månaden betalas ut. Invaliditetsersättningen är något som tillämpas om barnet drabbas av medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Det vill säga olyckor eller sjukdomar som kommer påverkar barnets framtida möjligheter att komma ut i arbetslivet. Medicinsk invaliditet innebär skador som blivit bestående.

 

Vad tror ni? Har ni blivit lite klarare på försäkringsfronten? Jag har i alla fall lärt mig väldigt mycket nytt och nyttigt genom detta samarbete så jag hoppas att ni också gjort det!

 

Puss! 😘

Leave a reply